HỎI ĐÁP

Gửi email cho chúng tôi

Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách như thế nào?

Mail: Sales.dhlvietnam@gmail.com

Gọi cho chúng tôi

Dịch vụ khách hàng

0916 171 949

Đặt câu hỏi và nhận hỗ trợ về tình trạng lô hàng, giao hàng và nhân viên lấy hàng.

 Thời gian nghỉ lễ

Chúng tôi đóng cửa vào những ngày lễ này
Tết Dương Lịch
T01 1
Giỗ Tổ Hùng Vương
T04 21
Giải Phóng Miền Nam
T04 30
Quốc Tế Lao Động
T05 1
Ngày nghỉ bù
T05 2

Gửi email cho chúng tôi

Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách như thế nào?

Mail: Sales.dhlvietnam@gmail.com

Gọi cho chúng tôi

Dịch vụ khách hàng

0916 171 949

Đặt câu hỏi và nhận hỗ trợ về tình trạng lô hàng, giao hàng và nhân viên lấy hàng.

 Thời gian nghỉ lễ

Chúng tôi đóng cửa vào những ngày lễ này
Tết Dương Lịch
T01 1
Giỗ Tổ Hùng Vương
T04 21
Giải Phóng Miền Nam
T04 30
Quốc Tế Lao Động
T05 1
Ngày nghỉ bù
T05 2