Những loại hàng nào tôi có thể gửi?

Hãy chuẩn bị trước khi giao hàng!

FLY Express vận chuyển rất nhiều loại hàng hóa trên khắp thế giới. Việc đảm bảo tất cả các chuyến hàng được vận chuyển một cách an toàn và bảo mật trong toàn bộ mạng lưới toàn cầu của chúng tôi là điều tối quan trọng, vì vậy, điều cần thiết là Quý khách phải hiểu biết các nguyên tắc và hạn chế đối với các mặt hàng Quý khách đang vận chuyển.
Loại hàng hóa có thể vận chuyển và các yêu cầu vận chuyển khác nhau phụ thuộc vào điểm đến, luật pháp và quy định sở tại. Một số hàng hóa có thể chỉ yêu cầu nhãn vận chuyển, trong khi các mặt hàng khác có thể yêu cầu tài liệu bổ sung, thỏa thuận với FLY Express và bao bì, nhãn và ký hiệu gói hàng cụ thể.
Dưới đây là một số câu hỏi giúp Quý khách chuẩn bị cho lô hàng của mình trước khi vận chuyển:
  • Quốc gia nơi hàng đến có chấp nhận loại hàng hóa này hay không?
  • Tôi có đang vận chuyển Pin Lithium không?
  • Có hàng hóa dễ cháy không?
  • Tôi có cần phê duyệt để vận chuyển mặt hàng này không?
  • Có chất lỏng hay hàng dễ hỏng không?
  • Tôi đã đáp ứng các đủ quy định vận chuyển cho những mặt hàng này chưa?
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *