Điều khoản thương mại thông quan

Tìn hiểu Ngôn ngữ Quy tắc thương mại quốc tế Incoterms®

Incoterms® – viết tắt cho International Commercial Terms – được quản lý bởi Hiệp hội Thương mại Quốc tế. Bộ quy tắc này được chấp nhận và được xem là quy chuẩn cho thương mại quốc tế và thường xuyên được cập nhật khi các điều kiện thương mại thay đổi.

Những điều bạn cần biết

  • Incoterms® phục vụ cho việc quy chuẩn hóa quy trình gửi hàng và nhận hàng. Thêm vào đó, bộ quy tắc xác định việc phân bổ chi phí trong giao dịch thương mại quốc tế và thiết lập trách nhiệm theo thỏa thuận cho bên xuất khẩu và nhập khẩu.
  • Mục đích chính là để xác định những tiêu chuẩn để phân bố chi phí và rủi ro giữa các bên liên quan trong quá trình thông thương quốc tế.
  • Việc làm quen với Incoterms® sẽ giúp bạn mua hàng từ các nhà sản xuất nước ngoài tuân theo những quy định, giấy tờ và quy trình kèm theo.
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *