Các loại chứng từ cần thiết

Hãy chuẩn bị trước khi giao hàng!

Bên cạnh nhãn vận chuyển, các loại chứng từ khác như hóa đơn hải quan hoặc các chứng từ cụ thể khác theo yêu cầu của nơi nhập khẩu cũng có thể được yêu cầu cung cấp thêm.
Nhãn vận chuyển chứa tất cả thông tin DHL cần biết để đảm bảo lô hàng của Quý khách có thể đến đúng nơi thông qua mạng lưới vận chuyển của DHL. Nhãn vận chuyển thường được gọi là vận đơn.
Các thông tin thường có trên một vận đơn:
  • Thông tin của Người gửi và Người nhận, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ nhận thư và địa chỉ email
  • Mô tả đầy đủ về nội dung lô hàng – hàng hóa là gì và số lượng của mỗi loại hàng hóa
  • Chi tiết lô hàng bao gồm số lượng kiện hàng, tổng trọng lượng của lô hàng và kích thước
  • Các dịch vụ hỗ trợ và vận chuyển mong muốn, bao gồm bảo vệ lô hàng
  • Điều khoản thanh toán cho các dịch vụ cũng như các khoản thuế và phí tại nơi đến
  • Nếu lô hàng phải chịu thuế (đối với hàng hóa không phải là chứng từ), khai báo giá trị của hàng hóa và các mã liên quan
  • Khi được yêu cầu, số giấy phép xuất khẩu, VAT của người nhận (Số thuế giá trị gia tăng) hoặc số EIN của người gửi hàng (Mã số Thuế của công ty)

Một số lô hàng có thể yêu cầu thêm Điều khoản chế tài chung và Bồi thường Kiểm soát Xuất khẩu và Thư Bồi hoàn.

Chính sách của DHL tuân thủ các luật thương mại quốc tế hiện hành bao gồm các hạn chế kiểm soát xuất khẩu và cấm vận có liên quan. Cùng với các biện pháp tuân thủ thương mại của chúng tôi, DHL thường sẽ không chấp nhận thanh toán cho các lô hàng (hoặc các giao dịch khác) bên ngoài Hoa Kỳ bằng đô la Mỹ đối với các quốc gia bị trừng phạt bởi US. (i.e. Cuba, Crimea, Iran, Syria, South Korea and the Democratic People’s Republic of Korea (DPR Korea or North Korea)).

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *